CNC OBRADNI CENTAR

Kontakt

Jačanje konkurentnosti kroz ulaganje u naprednu, digitalnu i zelenu tehnologiju i proširenje proizvodnih kapaciteta

Nositelj projekta:                                           S+B Systemtechnik d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:                      15.361.225,81 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi:                         12.244.150,65 kn

EU udio u financiranju projekta:                5.566.281,35 kn

Razdoblje provedbe:                                    01.06.2021. – 01.06.2023.

Voditelj projekta i kontakt osoba:             Boris Vrdoljak, direktor, vrdoljak@sb-systemtechnik.com   

 

Tvrtka S+B Systemtechnik d.o.o. je 1. lipnja 2021. godine započela s provedbom projekta Jačanje konkurentnosti kroz ulaganje u naprednu, digitalnu i zelenu tehnologiju i proširenje proizvodnih kapaciteta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinancirala Europska unija iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“.

Svrha projekta je jačanje konkurentnosti društva povećanjem proizvodnih kapaciteta, prodaje i izvoza, razvojem novih kompetencija i stvaranjem novih radnih mjesta ulaganjem u zelene i digitalne tehnologije, energetski učinkovitu i tehnološki naprednu proizvodnju i inovativne proizvodno-poslovne modele. Projekt predviđa nabavu strojeva za izradu specifičnih nestandardnih dijelova, gradnju solarne elektrane i uvođenje digitaliziranih poslovnih procesa kako bi se omogućilo podizanje konkurentnosti na tržištu i jačanje otpornosti tvrtke uvođenjem digitaliziranih proizvodno-poslovnih procesa te energetski učinkovitijom (s manjom potrošnjom energije iz distribucijskih mreža) i tehnološki naprednijom proizvodnjom. Realizacijom ovog projekta širi se asortiman proizvoda dobivenih strojnom obradom metala (tehnologijom glodanja i tokarenja) na proizvode raznih dimenzija i vrsta, povećava se obujam proizvodnje i osigurava se dugoročan opstanak i uspješno poslovanje te ublažavaju posljedice pandemije na poslovanje.

 

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

  1. Nabava i ugradnja opreme za korištenje obnovljive energije za vlastite potrebe;
  2. Nabava proizvodnih strojeva;
  3. Unaprjeđenje i inoviranje proizvodno-poslovnih procesa;
  4. Usavršavanje;
  5. Upravljanje projektom;
  6. Promidžba i vidljivost.

Navedene aktivnosti omogućit će postizanje sljedećeg rezultata:

R1: Postizanje tehnološki napredne i energetski učinkovite proizvodnje, uz nove digitalizirane proizvodno-poslovne procese.

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.