CNC OBRADNI CENTAR

Kontakt

Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovne građevine tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.

Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovne građevine tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.

Tvrtka S+B Systemtechnik d.o.o. je 3. kolovoza 2018. započela s provedbom projekta „Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovne građevine tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.“. Cilj projekta je poslovni razvoj S+B Systemtechnik d.o.o. povećanjem konkurentnosti, povećanjem proizvodnog kapaciteta, povećanjem prodaje i izvoza, razvojem novih kompetencija, stvaranjem novih radnih mjesta. Predloženi projekt predviđa izgradnju poslovno-proizvodne građevine, nabavu strojeva i opreme za proizvodnju specifičnih nestandardnih dijelova i tehničkih sklopova, nastup na sajmovima i dodatno usavršavanje djelatnika. Očekivani rezultati projekta su izgrađena i opremljena poslovno-proizvodna građevina, educirani djelatnici te uvedeni novi proizvodi. Sve to će omogućiti povećani prihod od prodaje za 318,79 % i povećanje prihoda od izvoza za 318,79 % i 20 novih otvorenih radnih mjesta u 2022. godini u odnosu na 2017. godinu.

Nositelj projekta: S+B Systemtechnik d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 41.089.771,62 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 35.085.651,32 kn
EU udio u financiranju projekta: 14.979.899,80 kn
Razdoblje provedbe: 3. kolovoza 2018. – 3. prosinca 2020.
Voditelj projekta i kontakt osoba: Boris Vrdoljak, direktor

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:
1. Izgradnja proizvodno-poslovne građevine
2. Opremanje proizvodno-poslovne građevine
3. Nastup na sajmovima
4. Usavršavanje
5. Upravljanje projektom
6. Promidžba i vidljivost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta je poslovni razvoj S+B Systemtechnik d.o.o. povećanjem konkurentnosti, povećanjem proizvodnog kapaciteta, povećanjem prodaje i izvoza, razvojem novih kompetencija, stvaranjem novih radnih mjesta. Rezultati projekta su izgrađena i opremljena poslovno-proizvodna građevina, educirani djelatnici te uvedeni novi proizvodi.
Projektom se izravno doprinosi poboljšanju poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP. Slijedom navedenog, razvojem malog i srednjeg poduzetništva te razvojem novih kompetencija i stvaranjem novih radnih mjesta, projekt će imati učinak na jačanje regionalne konkurentnosti te poboljšanje ekonomske uspješnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.

Obavijest o nabavi

https://sb-systemtechnik.hr/eu-projekti/Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)
NAZIV NABAVE:
Savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave
Evidencijski broj nabave: 01
PODACI O NARUČITELJU:
Naziv i sjedište Naručitelja:    S+B Systemtechnik d.o.o., Dugopoljska ulica 2A, 21204 Dugopolje, Hrvatska
OIB:                                             89632559940
Broj telefona:                             +385 21243600
Broj telefaksa:                            +385 21243601
Internetska adresa:                   sb-systemtechnik.hr
Odgovorna osoba:                    Boris Vrdoljak, direktor
KONTAKT PODACI:
Ime i prezime:                             Anđela Katavić
Broj telefona:                              +385 21243618
Adresa elektroničke pošte:      katavic@sb-systemtechnik.com
OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave su savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave.
Predmet nabave nije podijeljen u grupe te Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave
VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Usluga (Postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi)
DATUM OBJAVE:                         16.7.2019.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA:    5.8.2019. do 12,00 sati
MJESTO NA KOJEM JE DOSTUPNA DOKUMENTACIJA:
Naručitelj objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje s pripadajućim prilozima na internetskoj stranici www.sb-systemtechnik.hr/eu-projekti/ i na stranici www.strukturnifondovi.hr .
DODATNE INFORMACIJE:
Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: katavic@sb-systemtechnik.com . Dodatne informacije bit će objavljene bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva na internetskoj stranici NOJN www.sb-systemtechnik.hr/eu-projekti/ i na stranici www.strukturnifondovi.hr .
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Cijena ponude se iskazuje u HRK. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: S+B Systemtechnik d.o.o., Dugopoljska ulica 2A, 21204 Dugopolje, Hrvatska
DOKUMENTACIJA:
EV: 01 – Obavijest o nabavi
EV: 01 – Dokumentacija za nadmetanje
S+B-EV 01-Pojasnjenje dokumentacije
Dokumentaciju je moguće preuzeti ovdje:

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije, molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 21 243 618

Završetak projekta „Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovne građevine tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.“

Nositelj projekta:

S+B Systemtechnik d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:

41.089.771,62 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi:

35.085.651,32 kn

EU udio u financiranju projekta:

14.979.899,80 kn

Razdoblje provedbe:

3. kolovoza 2018. – 3. ožujka 2021.

Voditelj projekta i kontakt osoba:

Boris Vrdoljak, direktor,

vrdoljak@sb-systemtechnik.com

 

Projekt „Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovne građevine tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.“, započet 3. kolovoza 2018. godine, završio je 3. ožujka 2021. godine nakon nešto više od dvije godine provođenja. Projekt se provodio sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukratko o projektu:

U sklopu projekta postigli smo poslovni razvoj tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o. povećanjem konkurentnosti, proizvodnog kapaciteta, prodaje i izvoza, kao i razvojem novih kompetencija te stvaranjem novih radnih mjesta. Preduvjet navedenom bila je izgradnja i opremanje poslovno-proizvodne građevine, edukacije djelatnika te uvođenje novih proizvoda.

Rezultati projekta:

Projekt je izravno doprinio poboljšanju poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o. Razvojem novih kompetencija i stvaranjem novih radnih mjesta, uspješno završen projekt ima učinak na jačanje konkurentnosti hrvatske industrije i izvoza osnaživanjem i usklađivanjem tehnološke baze s visokim EU i međunarodnim standardima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.